Scădere în greutate porturi gura nh, EUR-Lex Access to European Union law

More Transportul pe mare al produselor lemnoase Autori: Cristian ANDREI, Cristian ANCUTA Această carte este adresată celor care sunt implicați în transportul produselor lemnoase pe mare, respectiv ofițerii și comandanții de la bordul navelor, dar și celor care urmează să facă față provocărilor acestui tip de transport, iar aici ne referim, în principal, la studenții din învățământul universitar de marină.

Aspectele teoretice ale transportului pe punte al produselor lemnoase au fost tratate la standardele cerute, atât pentru examenele de brevet ale comandanților și ofițerilor de la bordul navelor, cât și pentru pregătirea studenților din domeniul transportului maritim. Autorii au încrederea că această carte îl va face pe cititor să devină familiar cu aspectele interesante, atât teoretice cât și practice, ale transportului pe mare al produselor lemnoase.

Reproducerea integrală sau parţială a textului sau a figurilor din această carte prin orice mijloace este posibilă numai cu acordul scris al autorilor. Toate drepturile rezervate.

Pacienții arși în spitalul din Piatra Neamț nu au fost încă identificați Recent, în Uniunea Europeană, unde trăiesc peste 20 de milioane de musulmani, acest petic de mătase a dus la ciocnirea culturilor. Ce spune, însă, Coranul despre purtarea vălului islamic? Ce simbolizează, de fapt? Cum se integrează acest simbol în societăţile occidentale?

Categorii de produse lemnoase transportate pe mare Condiții de depozitare a cherestelei înainte de încărcare Densitatea aparentă Umiditatea lemnului Umflarea și contragerea lemnului Factorul de stivuire Coeficientul de frecare Rigiditatea pachetelor de cherestea Informații cu privire la marfa ce urmează a fi încărcată Întocmirea cargo planului inițial Calculul inițial de stabilitate a navei Criteriile de stabilitate conform International Code on Intact Stability 33 4. Calculul greutății acumulărilor de gheață Întocmirea planului inițial de amaraj Pregătirea navei pentru încărcarea de cherestea pe punte Prevederile manualului de amaraj al navei Cargo Securing Manual Materiale și dispozitive de amaraj folosite pentru amararea cherestelei pe punte Măsuri pentru executarea voiajului în siguranță Cauze care duc la pierderea, pe timpul voiajului, a cherestelei stivuită pe punte Măsuri de siguranță pe timpul descărcării cherestelei încărcată pe punte Fiind totuși o categorie aparte de mărfuri, particularitățile în ceea ce privește stivuirea pe scădere în greutate ajman sau amararea, dar în special stabilitatea navei, atât la încărcare, cât și pe timpul transportului, reprezintă oricând o nouă provocare pentru orice ofițer și comandant de la bordul navelor maritime.

Faptul că transportul produselor lemnoase la bordul navelor a implicat numeroase particularități, iar de multe ori, din păcate, rezultatul nu a fost cel dorit, nave care au transportat produse lemnoase pe punte au fost implicate în evenimente de navigație având ca rezultat pierderea mărfii stivuită pe punte, înclinări periculoase ale navelor și, nu de puține ori, chiar răsturnarea navelor.

Acest lucru a prezentat un interes deosebit din partea organismelor maritime internaționale ceea ce a făcut ca acest transport să fie strict supus unor reglementări internaționale. Scopul acestei cărți este să încerce să prezinte, atât aspecte teoretice, dar și particularități practice referitoare la transportul produselor lemnoase stivuite pe punte la bordul navelor.

slăbire acasă

Recomandările teoretice prevăzute de normele internaționale în vigoare sunt îmbinate cu aspectele practice întâlnite în diferite situații la bordul navelor încărcate cu cherestea pe punte, cunoscându-se foarte bine că legătura dintre aceste două aspecte este de o foarte mare importanță. În această carte sunt prezentate recomandări tocmai pentru a preveni aceste probleme, iar dacă, totuși, ofițerii de la bordul navelor sunt puși în astfel de situații, cartea prezintă sugestii de intervenție în caz de urgență.

Această carte este adresată celor care sunt implicați în transportul produselor lemnoase pe mare, respectiv ofițerii și comandanții de la bordul navelor, dar și celor care urmează să facă față provocărilor acestui tip de transport, iar aici ne referim, în principal, la studenții din învățământul universitar de marină.

Prin această lucrare, autorii nu și-au propus să acopere întreaga problematică a acestui tip de transport și, de aceea, cartea rămâne permanent deschisă pentru sugestii și recomandări din partea celor care sunt implicați în acest domeniu. Categorii de produse lemnoase transportate pe mare Categoriile de produse lemnoase care se transportă la bordul navelor sunt variate, împărțite într-un număr mare de sorturi și reprezintă o clasă importantă de mărfuri.

În practica comercială se întâlnesc două tipuri de cherestea: ușoară softwood și grea hardwood. Totuși, în transportul maritim se întâlnesc patru mari categorii de produse lemnoase cum ar fi: lemnul brut precum buș- tenii care se încarcă la bucatăcheresteaua de diferite dimensiuni ambalată în pachete sau legături, produsele lemnoase finite cum este cazul placajului, OSB, MDF etc.

De altfel și Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes definește cheresteaua timber ca pe o expresie colectivă folosită pentru toate tipurile de material lemnos la care face referire Codul, incluzând buștenii logs, poles și cheresteaua tăiată sawn wooddar nu include lemnul pentru celuloză pulp wood sau mărfuri similare.

În transportul maritim, categoria cea mai des întâlnită este cheresteaua, care include toate subprodusele rezultate din fasonarea lemnului brut, cum ar fi scânduri și dulapi de scădere în greutate porturi gura nh grosimi și dimensiuni, precum și scurtăturile ends. Aceste materiale sunt transportate, la bordul navelor, sub formă de pachete, ambalate sau neambalate scădere în greutate porturi gura nh acoperite sau nu cu material plastic.

O clasificare importantă a produselor lemnoase, pentru transportul maritim la bordul navelor, este aceea între lemnul greu, care cuprinde varietăți de lemn precum stejarul oakfagul beechfrasinul ash sau ulmul elm și lemnul ușor, care cuprinde varietăți precum bradul firplopul poplar sau cedrul cedar.

Astfel, se întâlnesc: lemnăria pentru construcții și lemnăria pentru celuloză.

Calaméo - Transportul pe mare al produselor lemnoase

Spars, stâlpi rotunzi din lemn de brad sau pin folosiți ca stâlpi de telegraf, scondri etc. Railway-ties, traverse de cale ferată, de regulă din lemn de stejar, gorun sau alt lemn de esență tare. Waney timber unedgedscânduri cu canturile rotunde nefasonate.

Floorings, dușumele care se transportă în stare rinduită planedcu canturile drepte sau cu nut grooved și feder tongued în dimensiuni variate. Lumber, denumirea dată de americani lemnăriei, în general.

Pickets, araci care se transportă în legături.

Shooks, garnituri complete de doage și funduri de butoaie care se transportă în legături sau pachete. În categoria lemnului pentru celuloză întâlnim: Pulp wood long ends, capete care se încarcă în diferite lungimi și dimensiuni.

În țările europene, un factor important de clasificare este gradul de umiditate, care se face pentru orice specie lemnoasă. Astfel, produsele lem- noase se împart în următoarele categorii: 1. Această clasificare conține două aspecte de care trebuie să se țină cont la încărcarea pe navă. Primul se referă la calitatea produselor uscarea cherestelei presupune o prelucrare suplimentară și deci un cost mai ridicat al mărfiiiar al doilea la scădere cum să pierzi grăsimea moale greutate porturi gura nh modificării acestor proprietăți pe timpul transportului o marfă mai uscată își schimbă greutatea specifică mai mult, sau absoarbe mai multă apă, decât o marfă verde, în anumite condiții de creștere a umidității care pot apărea pe timpul transportului de la producător la beneficiar.

Clasificarea după dimensiuni este cea mai utilizată clasificare în tot lanțul de transport și are în vedere cele trei dimensiuni lungime, lățime, grosime ale pieselor de cherestea, pentru fiecare sortiment și pe grupe de specii răși- noase sau foioase.

La cererea beneficiarilor, se poate fabrica cherestea și cu alte dimensiuni decât cele standardizate. Dimensiunile pieselor de cherestea au un rol pur orientativ pentru cărăuș navaîn a cărui responsabilitate nu intră verificarea volumului sau a greutății, însă lucrul cel mai important de care trebuie să se țină seama este pachetizarea mărfii despre care putem face următoarele considerații generale.

Cheresteaua de rășinoase este, în mare majoritate, cherestea lungă m și este pachetizată uniform pentru aceeași specificație a mărfii, adică piesele cu aceleași dimensiuni sunt legate în pachete separate, pachete ale căror dimensiuni finale sunt, de regulă, de 1 m x scădere în greutate porturi gura nh m x m lățime, înălțime și lungime.

În mod excepțional, pot fi produse și pachete cu dimensiuni mai mari în ceea ce privește înălțimea și lățimea. Acest lucru are o importanță deosebită deoarece o pachetizare cât mai uniformă asigură o stivuire optimă, întrucât nu se pierde spațiu pe navă. De regulă, cheresteaua de foioase este constituită din pachete cu marfă scurtă, iar dimensiunile pachetelor pot varia foarte mult; în acest caz se vor lua informații suplimentare de la încărcător pentru fiecare lot în parte packing list pentru fiecare lot care să cuprindă numărul de pachete corespun- zător volumului declarat, dimensiunile pachetelor și gradul de umiditate etc.

Condiții de depozitare a cherestelei înainte de încărcare În cele mai multe din cazuri, pachetele de Sfaturi pentru pierderea în scădere în greutate porturi gura nh pentru bărbați sunt depozitate în terminalul de încărcare, afară, neadăpostite.

Acest lucru are un impact major asupra proprietăților fizice ale lemnului, în special în anotimpul rece, când zona în care este depozitată cheresteaua este afectată de condiții meteoro- logice nefavorabile, precum ploi sau ninsori. Figura 6 — MDF în pachete ambalate, depozitate în magazie Sunt situații când cheresteaua este depozitată în spații adăpostite, dar deschise.

În acest caz, cheresteaua nu mai greutatea mașinii pierde supusă acțiunii directe scădere în greutate porturi gura nh intemperiilor precum ploile sau ninsoriledar totuși este expusă posibilității absorbției de umiditate din aer în special iarna.

Deși pachetele de cherestea sunt expuse intemperiilor atmosferice, umiditatea absorbită este influențată și de faptul că scândurile din exteriorul pachetelor vor absorbi o cantitate mai mare de umiditate decât cele din interior. Condiția scândurilor din interiorul pachetelor va depinde de cât de mult timp umiditatea a persistat în interiorul acelor pachete și, evident, de tipul cherestelei. Uscarea lemnului se poate face în două moduri: prin ventilație naturală air dried timber sau prin uscare mecanică în cuptor kiln dried timber.

În timpul acestui proces, scândurile de cherestea sunt distribuite în depozit, cu spații între ele, astfel încât să se permită o circulație a aerului cât mai bună.

Timpul necesar acestui proces de uscare depinde foarte mult de tipul de lemn, dar și de climat. Figura 7 — Cherestea în pachete, depozitată afară, sub adăpost Uscarea naturală este un proces care, în general, se desfășoară într-o perioadă mare de timp, iar din cauza costurilor pentru depozitarea îndelungată acest proces poate deveni financiar nerentabil. Astfel, s-a dezvoltat uscarea cherestelei în cuptoare. În plus, cheresteaua uscată în cuptoare este însoțită de un certificat care specifică gradul de uscare al acesteia.

arzător de grăsimi cest quoi

Densitatea aparentă Densitatea aparentă denumită și greutatea specifică a lemnului variază mult de la o specie la alta, dar ceea ce este important de menționat este faptul că diferă chiar și la aceeași specie și chiar la același arbore, fiind influențată de factorii care determină formarea lemnului. Densitatea aparentă este influențată de gradul de umiditate al lemnului la momentul determinării volumului și greutății și se exprimă prin raportul dintre greutatea și volumul lemnului.

Umiditatea lemnului Umiditatea lemnului se exprimă în procente și reprezintă cantitatea de apă conținută de lemn raportată la greutatea lui, în stare complet uscată. Datorită faptului că este un material higroscopic, lemnul absoarbe apă din mediul ambiant, până când se stabilește un echilibru higroscopic între aerul înconjurător la temperatura dată și lemn.

Pe lângă absorbția de apă datorată aerului saturat, lemnul absoarbe o cantitate de apă semnificativă atunci când este în imersie este cazul 19 Cristian ANDREI Cristian ANCUȚA buștenilor care se încarcă la bordul scădere în greutate porturi gura nh direct din apă, de regulă în porturile din țări africane. Cantitatea de apă absorbită în acest caz este influențată foarte mult de umiditatea inițială a lemnului, temperatură, dar și de specia lemnului.

Astfel, lemnele grele și umede absorb apă mai greu decât cele ușoare și uscate. Un alt aspect important de menționat este faptul că apa pătrunde mai greu prin secțiunea tangențială a lemnului și mai ușor prin secțiunea transversală a acestuia. La o valoare normală a umidității, materialele lemnoase se pot clasifica în șase grupe astfel: lemn foarte ușor pentru care densitatea aparentă scădere în greutate porturi gura nh mai mică de 0,40lemn cu greutate moderat ușoară pentru care densitatea aparentă este între 0,42 și 0,50lemn ușor pentru care densitatea aparentă este între 0,51 și 0,60lemn cu greutate moderat grea pentru care myanmar pierde in greutate aparentă are valori între 0,61 și 0,70lemn greu pentru care densitatea aparentă are valori cuprinse între 0,71 și 0,80 și lemn foarte greu pentru care densitatea aparentă este mai mare de 0, Este lesne de înțeles că, pe măsură ce umiditatea lemnului crește, se mărește și greutatea acestuia, iar acest aspect trebuie luat în considerare atât la încărcarea, cât și la descărcarea de la bordul navei.

Uscarea cherestelei se realizează fie natural, prin ventilarea aerului ambiental, fie artificial, prin ventilarea aerului încălzit de un cuptor. Umflarea și contragerea lemnului Fenomenul de umflare a lemnului apare atunci când acesta absoarbe apă din mediul înconjurător și atinge valoarea maximă în punctul de saturație al fibrei din acest moment, apa absorbită în plus, în golurile celulare, nu mai cauzează modificarea dimensiunilor lemnului.

În procesul de uscare, lemnul se contrange continuu, atunci când pierde apă din structură, până când ajunge în stare anhidră. Astfel, fie greutatea lemnului crește datorită absorbției de apă și, în cazul încărcării pe punte, constituie un impediment pentru stabilitatea navei, fie greutatea acestuia scade prin pierdere de apă, iar volumul se micșorează, ceea ce are ca rezultat slăbirea sistemelor de amaraj. Atât contragerea, cât și umflarea lemnului se exprimă prin coeficienți liniari sau de volum, stabiliți conform anumitor standarde.

Valoarea acestor coeficienți este direct proporțională cu densitatea specifică a lemnului pe măsură ce densitatea lemnului crește, se mărește și valoarea coeficienților de umiditate și contragere. Astfel, la lemnele ușoare, viteza de umflare este mai mare decât la lemnele grele.

cum să-i spui cuiva să slăbească

Temperaturile ridicate stimulează capacitatea de absorbție de apă și, prin aceasta, umflarea. Factorul de stivuire Factorul de stivuire reprezintă volumul ocupat de o tonă de marfă și care, de regulă, nu include și o toleranță pentru spațiul mort broken stowage sau pentru materialul lemnos folosit la stivuire dunnage.

Sistemul de alertă rapidă – raport săptămânal 18 - 22.11.2019

Factorul de stivuire pentru diferitele tipuri de cherestea este direct influențat de densitatea cherestelei. Așa cum s-a menționat anterior, trebuie făcută o distincție între densitatea teoretică și densitatea aparentă. Densitatea aparentă este calculată în funcție de greutatea și volumul cherestelei și diferă de la o specie la alta în funcție de structura lemnului.

Valori mai apropiate ale factorilor de stivuire pentru produsele lemnoase încărcate la bordul navei pot fi obținute pe timpul încărcării prin verificarea repetată, la intervale regulate de timp mai ales în cazul când se încarcă același tip de cheresteaa delasamentului navei respectiv a cantității de marfă stivuită într-un anumit volum bine determinat. În plus, navlul este stabilit tot în funcție de această unitate de măsură, iar cifra finală a cantității încărcate, de asemenea.

Tot în țările menționate mai sus, factorul de stivuire este exprimat prin numărul de picioare cubice ocupat de o mie de FBM și nu în tone metrice. Coeficientul de frecare Frecarea este unul dintre cei mai importanți factori care previn deplasarea mărfii la bordul navei. Marfa încărcată pe punte se poate deplasa datorită lipsei frecării interne.

Zăpada, gheața, înghețul, ploaia sau orice alte condiții care produc suprafețe alunecoase afectează în mod drastic frecarea. De aceea, o atenție deosebită trebuie acordată materialelor de ambalare și suprafețelor de contact în raport cu condițiile meteo. Când marfa se află în repaus, bea bere și pierde în greutate acesteia este împiedicată de frecarea statică.

Atunci când a fost declanșată deplasarea acesteia, rezistența la deplasare a suprafeței de contact este redusă, iar alunecarea este contracarată de frecarea dinamică.

sfaturi pentru pierderea în greutate a mamei noi

Valorile determinate, atât pentru factorul de frecare static, cât și pentru factorul de frecare dinamic se folosesc pentru efectuarea calculelor de amaraj pentru cheresteaua încărcată pe punte. Trebuie menționat faptul că atunci când se folosesc valori ale coeficien- ților de frecare pentru condiții de iarnă, când suprafețele pe care se încarcă marfa sunt acoperite de zăpadă sau gheață, în calculele de scădere în greutate porturi gura nh se va folosi valoarea cea mai scăzută.

Frecarea dinamică trebuie folosită pentru sistemele de amaraj mai puțin rigide. Valoarea coeficientului de frecare depinde numai de proprietățile mate- rialelor ce vin în contact și de starea suprafețelor ce se freacă. Un aspect important, referitor la frecarea ce apare între pachete în interiorul stivei de marfă, este acela că pachetele prezentate spre încărcare sunt, de regulă, legate cu benzi metalice care înconjoară pachetul, iar la partea inferioară sunt trecute peste doi dulapi de lemn care asigură suportul de stivuire al pachetului.

Ceea ce este important este faptul că cei doi suporți de lemn ai pachetului prezintă scobituri în adâncime similar unor canalepe toată lungimea lor, prin care sunt trecute benzile de legare a pachetelor.

Acest lucru este foarte important deoarece în stiva de marfă de la bordul navei, unde pachetele sunt încărcate unul peste celălalt, este evitat contactul direct 23 Cristian ANDREI Cristian ANCUȚA dintre benzile metalice ale pachetelor ceea ce ar duce la un contact direct metal pe metal și la o frecare aproape nulă în interiorul stivei de marfă.

Figura 8 — Benzile metalice ale pachetelor de cherestea trecute prin caneluri ale suporţilor 2. Măsurătorile pentru racking strength vor fi efectuate de către încărcător, iar informațiile trebuie furnizate comandantului navei, ca arderea grasimilor mai usor a cerințelor referitoare la informațiile pentru marfă ce trebuie furnizate comandantului navei, menționate de Convenția SOLAS în capitolul VI.

Pentru rigidizarea pachetelor se folosesc șipci intermediare la câteva rânduri de piese se pun șipci transversaleiar la final, benzile de legare se prind împreună cu suporții pachetelor tacuri prin canale speciale. Aceste șipci sunt folosite intens la marfa verde în vederea aerisirii acesteia și evitarea apariției mucegaiului.

Tacurile fiecărui pachet sunt, de asemenea, folosite pentru manipularea pachetelor în depozite cu motostivuitoare, iar acest lucru poate duce la ieșirea benzii din canalul prevăzut pentru fixare și, în acest caz, pachetul nu doar că se poate rupe, dar creează dificultăți în manipularea lui. În cazul cherestelei uscate, există obiceiul învelirii pachetului cu folie protectoare a cărei integritate trebuie, în cât mai mare măsură, asigurată pe timpul manipulărilor.

Șipcile intermediare și tacurile duc la creșterea volumului ocupat de marfă și trebuie să se țină seama de acest lucru la calculul volumului alocat lotului de încărcat. La aceeași regulă, Convenția Load Line stipulează faptul că o încărcătură de lemn pe punte poate fi considerată ca dând navei o anumită imersiune suplimentară și o mai bună apărare contra efectelor mării.

Pentru aceasta, navele care transportă încărcătură de lemn pe punte pot fi autorizate să beneficieze de un bord liber redus calculat după cum este arătat în regula 45 și marcat urmând dispozițiile regulilor 6 3 și 6 4.

modalități simple de a pierde în greutate în mod natural

Figura 11 — Marca de bord liber în stânga pentru navele construite pentru transportul cherestelei pe punte Linia de încărcare în acest caz LS este poziționată un pic mai sus decât linia de încărcare de vară obișnuită. Poziția acestei linii de încărcare este scădere în greutate porturi gura nh calculată, pentru cazul în care dacă nava este încărcată conform regulilor și pierde marfa încărcată pe punte, va reveni aproximativ la linia de încărcare de vară obișnuită.

Totuși, pentru ca această linie de încărcare specială să fie atribuită și utilizată, este necesar ca încărcătura de lemn pe punte să îndeplinească un anumit număr de condiții indicate în regula 44 și ca nava, ea însăși, să satisfacă condițiile de construcție indicate în regula În ceea ce privește particularitățile de construcție ale navelor care sunt prevăzute cu bord liber pentru transportul cherestelei pe punte, Convenția Load Line prevede la regula 43, faptul că navele trebuie să aibă o scădere în greutate porturi gura nh a cărei înălțime să fie cel puțin egală cu îndepărtați liantul de grăsime normală și lungimea cel puțin egală cu 0,07L.

În plus, orice navă a cărei lungime este mai mică de m trebuie să aibă la pupa o dunetă având cel puțin înălțimea normală sau o semidunetă supraînălțată cu un roof sau de o învelitoare solidă din oțel, ansamblul atingând cel puțin această înălțime totală normală. Referitor la tancurile de balast, Convenția Load line prevede faptul că tancurile de balast din dublu- fund trebuie să aibă o subdivizare longitudinală corespunzătoare.

Faptul că Convenția Load Line prevede dispoziții referitoare la navele specializate pentru transportul produselor lemnoase pe punte, acest lucru nu înseamnă că acest tip de produse nu se poate transporta și la bordul altor categorii de nave. O primă diferență dintre această categorie de nave și navele descrise de Convenția Load Line constă în faptul că acestea vor folosi o marcă de bord liber obișnuită față de cea special destinată pentru cherestea.

Cea de-a doua diferență, între aceste tipuri de nave, constă în faptul că evaluarea stabilității transversale a navei se va face ținând cont de criteriile generale de stabilitate intactă a navelor, față de criteriile speciale de stabilitate pentru navele care transportă cherestea pe punte ambele criterii fiind descrise de Intact Code of Stability și studiate în capitolele următoare.

Ațiputeafiinteresat