Kohls Levis slăbind drept,

Full text of

Pe scriitoarea Fevronia Spirescu o puteți citi la pag. Sunt o mare admiratoare a înţelepciunii populare pra impoliteţii.

kohls Levis slăbind drept

Dacă ar fi după mine, aş interzice folosi- transpuse în vorbe memorabile. Mintea românului nu a rea adjectivului substantivizat bătrân, indiferent de vâr- de pe urmă, ci aceea cristalizată şi şlefuită de cel puţin sta celui la care se referă ştirea. Cine se simte două mii de ani de funcţionare, acţionând precum confortabil — indiferent de datele din cartea sa de iden- scoica — un corp străin, ceva deranjant declanşează titate!

Iar de de poezie. Nu există situaţie de viaţă fără chintesenţa nu mă credeţi pe mine, dacă nici nu vă mai aduceţi lingvistică ce-o exprimă concis şi la obiect — fie că i se aminte de Gică Petrescu, vă povestesc o întâmplare spune proverb, dicton, aforism, cugetare, maximă, sen- aflată la rându-mi de la domnul Dinu Săraru, despre tinţă, adagiu, apoftegmă… Înaltpreasfinţitul Gherasim, arhiepiscopul Râmnicului, Iată, de pildă, un exemplu!

Cine n-are bătrâni să-şi care, aflat în preajma vârstei de 99 de ani şi întrebat ce cumpere. Aici e problema. Când încep anii senectuţii, de nişte proiecte.

Îmi tot pun această în- Şi dacă nici acum nu mă credeţi, aveţi puţintică răb- trebare fiindcă de la o vreme am motive să cred că ro- dare, vorba lui neica Zaharia Trahanache!

Nici nu ştiţi, mânii sunt în mare criză de bătrâni. Ori aceştia s-au dragii moşului, ce repede trec anii, vă veţi convinge pe împuţinat deşi nu cred să fi plecat prea mulţi prin cele propria piele! Ori speraţi să n-apucaţi? Ok, îţi dau sfaturi, au românul e descurcăreţ chiar preaa rezolvat iute pro- o vorbă înţeleaptă pentru fiecare situaţie, dar mai ales blema!

Mă rog, nu toţi românii, ci cohortele de teleaşti. Cărţi, păi ce alt- Or fi luat modelul de la producătorii din industria medi- ceva?! Bune, uneori foarte bune, pierderea de grăsime cel mai bine Atât de camentelor care, ca să-şi vândă pilulele, au scăzut li- bune, încât ajung în atenţia marilor decidenţi care îm- mita maximă a colesterolului, de pildă?

Mai ales că recunoaşterea nu vine doar scrisă Nici măcar la celebrele Premii Oscar prezenţa câşti- pe dreptunghiul unei diplome, ci se materializează în câ- gătorului nu este obligatorie, ele, premiile, se numesc ţiva bănuţi în cont nu mulţi, dar bineveniţi lângă o pen- Academy Award of Merit, adică răsplătesc valoarea, iar sie de cele mai multe ori puţintică în cifre.

Toate bune nu prezenţa fizică chiar dacă vorbim de actori care şi frumoase Să vadă un estetice, dinţii din gură, ridurile, kohls Levis slăbind drept ş. Ce dacă-i bun? N-aţi priceput?! Doar kohls Levis slăbind drept ce-au fost translaţi la Est de Ion Creangă pare că nu este nici ca cât interesată de Eden, au fost dotaţi cu numita memorie, ca să-şi dea misterul apariţiei vieţii în lume! Pe ea n-o obsedează seama ce pierduseră — eternitatea paradisiacă!

Iar nu decât sfârşitul lumii! Nu-i pasă de nimeni, de nimic, aşa după mult timp, după ce Cain n-a mai încăput de Abel, că poate să pună capăt oricărei mişcări, oricărei răsu- Adam şi Eva şi-au dat seama că în acest spaţiu geo- flări, fără niciun efort şi fără grafic, în care fuseseră nicio cauză Se pare că ac- exilaţi, exista o făptură tivitatea sa nu-i pune în cârcă care te putea exmatricula nicio umbră de tristeţe, şi n-o de pe pământ, tulbură cu nicio bucurie Nu-i aşezându-te sub pământ!

Se cenuşă Sigur, au existat pare că şarpele-moarte era şi destui oameni, care, co- contemporan cu Tătânele Ce- pleşiţi de visuri poetice, resc, dacă îşi putuse băga uneori strâmbând din nas, coada unde nu trebuia, învă- totuşi, nu luau în seamă luind mărul cu fericiri gus- până şi moartea unor îm- toase, păcătoase, licenţioase, păraţi şi împărătese! Alţi afrodisiace Aşa că spiritul inşi au făcut lumea să numiţilor Adam şi Eva a deve- plângă văzând — la teatru, nit o podoabă inutilă!

Până bineînţeles! Pentru unii moartea a devenit unde a şi murit! Totul era absolut posibil! Căci Eminescu o baborniţă urâcioasă, iar pentru alţii o religie poetică!

kohls Levis slăbind drept

În toamna luiVeronica şi estetică! Micle l-a adus pe Eminescu la Bucureşti Dar oboseala Aşa că moartea şi-a dezvăluit personalitatea con- suferinţei l-a dat gata — cu siguranţă înainte de cele trei cretă la Est de Paradis, unde a început istoria omenirii Din toate aceste fapte petrecute între Ivan Turbincă, Deci istoria începe cu o crimă, aşa că moartea, putem Dumnezeu şi afurisita moarte, putem trage următoarea spune că este de-o vârstă cu istoria, de-o vârstă cu tim- concluzie: Eminescu a murit cu o zi înaintea celor trei pul Dar, moartea fiind vie atâtea mii de ani, Ivan Tur- zile în care n-a murit nimeni pe pământ!

Doar Dumnezeu îi dăduse puterea de a intro- murit! Iisus a stat trei zile pe cruce şi în mormânt — şi-a duce în turbincă tot ce i se părea pervers, viclean, ne- învins apoi moartea, şi-a înviat!

Moartea a stat trei zile omenos, subomenesc, sublume! Ivan Turbincă, aşa în turbinca lui Ivan şi n-a murit — iar în aceste trei zile, fi- chefliu cum era, nu dorea nimic pentru el! Mai ales că reşte, nimeni n-a murit pe pământ! Deci, moartea a fost vodca, având un caracter democratic, se găsea pe toate scoasă din uz doar după trei zile, de către Iisus, şi pen- gardurile!

Aşa că turbinca trebuia pierderea în greutate puterea minții pentru viață în folosul al- tru trei zile, de către chefliul vodcangiu, Ivan Turbincă! Mai ales că Ivan învăţase în armată o lege: tot Eminescu s-a stins din viaţă, înaintea acestor trei zile ce nu are suflet, e mort!.

Ei, da moartea n-avea suflet! Ea doar se ivise pe lume cu un mort, cu Abel în frunte! Dar Adam şi Eva procreaseră atâţia urmaşi încât moartea nu-i putea buşi pe toţi! Îi mai scăpau destui printre degete!

kohls Levis slăbind drept

Drept pentru care Ivan Turbincă a considerat că moartea trebuia stârpită de pe pământ — prin aruncarea ei pe Apa Sâmbetei! Ivan se milostivise de un cerşetor bătrân, care stătea cu mâna întinsă! Fără să ştie Ivan că acesta era Dum- nezeu!

Îi dăduse o carboavă, ca kohls Levis slăbind drept aibă de-o fasole bătută, de-o vodcă!

Nu intrase în graţiile Tătânelui Ce- resc printr-o farsă a baricadelor vreunei revoluţii, nu se înălţase pe culmile sonore ale democraţiei politice! Ivan Turbincă iubea pur şi simplu oamenii, vodca, dar iubirea sa pentru vreo fată sau femeie rămăsese — da- torită instrucţiilor istovitoare din armată — nedospită! Trei zile a stat moartea închisă în turbincă, bălegă- rindu-se pe ea, îngrozită de viitorul abisal ce-o aştepta pe Apa Sâmbetei! Trei zile n-a murit nimeni pe pă- mânt! Nici măcar o cucuvea, un măgar sau un porc!

Trei zile istoria a cântat, a petrecut, a băut vodcă, plină de eternitatea fericirii ce o copleşea — non-stop! Nu mai exista în nicio făptură numitul non-eu!

Creangă a fost prieten cu Eminescu! Dacă Eminescu apuca să trăiască în cele trei zile cât moartea a fost kohls Levis slăbind drept ghiunită în Turbinca lui Ivan — şi nimeni n-a murit pe lume! Tema conştiinţei etnice a fost conside- năstirii Diaconeşti jud. Tis- jească în Spania, a văzut că românii creştini veneau la măneanu et alii eiusdem farinae. Le luaseră cu ei acolo, se muta în alt popor?

E şi cazul lui Boia, hotărât mem- departe, să nu-şi taie rădăcinile din pământul de acasă. Dar a simţit iubiură, nu dispreţ.

Că Breban kohls Levis slăbind drept întors din exilul parizian riscând. Cei care n-au vrut să Drumul la zid. Doamne, de ce se dau numai mulează tov Ştefan, personaj kohls Levis slăbind drept romanul Singura cale, exemple kohls Levis slăbind drept, cu un fel de satisfacţie, de ce? Cică — zice văraţi? Cineva îi nu- URSS să nu punem în teritoriu români, ci alogeni, evrei măra bisericile, contestând numărul ştiut.

În alte cuvinte, îi dăm noi pe brazdă după G. Ţăranul clasic s-a vrut stăpân pe avutul lui, mult, ura lor, individualismul lor, indiferenţa lor. Să mai repet că o identitate pu- PNŢ şi PNL şi cum programul de distrugere s-a aplicat ternică înseamnă stat puternic, de luat în seamă? Or, postsocialist? Cehii numiseră o pâine ro- tundă Dubcek, ca să-i repete numele. Noi, eu şi Petru, cumpăram pâine neagră de la o brutărie din Podu Roş şi ceream la fel: Vrem o pâine Dubcek.

Numai lui Tis- măneanu intervenţia din acel moment critic nu-i place. Ţara a recăpătat 27 de judeţe, fără oraşul Stalin, în fine. S-a încercat o perestroikă in nuce, înainte de peres- troikă, un fel de privatizare: restaurante în proprietate privată, cu mandatari, locuinţe proprietate personală şi —oho! Mi-am Şi chiar a venit Gorbaciov! A urmat, în crescendo, sta- amintit de asta când era să iau bătaie la o coadă pentru rea de rău proclamat bine al poporului.

Carandino, ziar unde razna, îmbolnăvit de el însuşi, dar şi de cei din jur, mai publicam şi eu, şi Petru Ursache. Se putea şi mai aplaudacii. Nealiniaţii luau todepăşit; la Bihor, alt efort creator. Cuvântul zarcă venea din maghiară, în- ţământul de toate gradele. Privind aprovizionarea semnând cuşcă. Agapi şi grupul său, oameni de populaţiei, cooperatorii din Gârla Mare — Mehedinţi gă- dreapta, au fost omorâţi de ger, după un protest.

În siseră soluţia: din munculiţa lor, livraseră la fondul de zarcă, s-au strâns unul în altul, aşa au îngheţat şi aşa, stat produse care le prisoseau, adică tăuraşi, porci, nedezlipiţi, au fost puşi în căruţă şi duşi la groapa co- miei, lapte Cinste gârlenilor şi altor bovine!

Să vândă mună, în Râpa Robilor. Am aduce mărar şi pătrunjel din Sa- lizeze consensul lui Iliescu. Dar dacă Dragnea vrea unitate, n-o să cerem lor experţi în ocolirea adevărului, Brucan reapărând pe dezbinare, separare, izolare în lagăr, război pe viaţa şi pagină întâie, ca-n stalinism.

Şi istoric literar, Al. Clanţa Cotro- butuci industria de fiare vechi, dar care funcţiona totuşi. Ba e un păcat când nu acţionezi, rea lui C. Am crezut în opo- Băsescu, de servilii lui Iohannis. Acest orice însemnând trudă la masa de urmărind satisfacerea interesului personal, nicidecum scris.

Iar bogăţia nu-i alta decât a-ţi afla sensul vieţii, datoria îndatorirea pentru binele general. În 19 august opera.

Breban a refuzat Nu, niciunui scriitor important nu i-a priit apropierea acest mai-mult-ca-prezent; s-a ţinut departe de politi- de Putere, ci opoziţia trează, vie, ca obligaţie istorică, chia măruntă, de boulitică, de sfada dâmboviţeleană la care au răspuns marii oameni ai naţiunii, cu Emi- mulţumesc, Paul Goma! Atunci ricanam: care spune NU?

Sau de vian Iosifescu, plus D. Sau de baschet. Nu, n-am vrut asta, dar ce-am îi anihilau pe curajoşii mişcând în front sau îi marginali- reuşit a fost să ne maximizăm necazurile.

Revista "Pro Saeculum" Anul XVII, nr.1-2 (133-134) - 15 ianuarie - 1 martie 2019

Când Petru zau. Pentru un scriitor, marginalizarea kohls Levis slăbind drept e o Ursache a cerut în presă să fie îndepărtaţi informatorii moarte înceată. În plin martiriu al bisericii dezminţire, tot în presă. Paştele şi Crăciunul, iar verile, la Neptun. Viţelul de aur Cât despre pâinea exilului, bagheta pariziană O fi bine, o fi rău?

Suspi- hail Neamţu, nici sutienul Elenei.

ORGANIZAŢIILE SECRETE ŞI PUTEREA LOR ÎN SECOLUL XX

Reputaţia oamenilor ciunea vechilor exilaţi contra noilor exilaţi l-a mâhnit, ca politici de toată ne-isprava n-ar fi tot căzut, până la ul- şi mâncătoriile interscriitoriceşti. Trebuie spus că nici timii premieri. Chiar şi acum, sau mai ales fanilor lui Iliescu, de debilul Emil, de lichidatorul Bă- acum, când soldaţii Sörös au kohls Levis slăbind drept o misie anti-ro- sescu îndemnând la emigraţie, de unde autoexilul pro- mânească, dar şi când — vai nouă!

kohls Levis slăbind drept

Romoşan lui Iohannis, preşedintele care întreţine con- Spre finalul primului volum din Viaţa mea, N. Breban stant vrajba politică. După un an la Stockholm, graţie editorului Co- mulare: dacă vrem schimbare, e nevoie de o clasă po- ekelberghs şi lui Artur Lundkvist, preşedintele Institutului litică verticală.

Nobel, se putea stabili acolo. Contextul era atât de neprielnic lite- pescu-Dumnezeu şi scrise de Crohmălniceanu, Aurel raturii mari, că te puteai întreba: Quo vadis, Literatură? Martin, Valeriu Râpeanu, dar şi de prietenul Ion Ianoşi.

Lui Iacoban i s-a telefonat şi a executat, spune Amor omnia vincit, aşa erau intarsiate mobilele stil din Breban. Restul e… mass-media. După lansarea roma- casele pubertăţii. Stupiditatea lor kohls Levis slăbind drept s-a părut de- pe editor?

Breban era cel care trebuia distrus.

Ațiputeafiinteresat